Khóa cửa: Vân tay - thẻ từ - kiểm soát ra vào, máy chấm công

Khóa cửa: Vân tay – thẻ từ – kiểm soát ra vào, máy chấm công